Giao dịch chuyển giá – chiêu thức kiếm lời của nhà đầu tư mới (Phần 1)

Home » Giao dịch chuyển giá – chiêu thức kiếm lời của nhà đầu tư mới (Phần 1)

Giao dịch chuyển giá ra đời tại Việt Nam có hơn 10 năm. Thời điểm vào khoảng 2011, nhiều sàn giao dịch Bonus 50% tài khoản và số tiền bonus này cho phép nhà đầu tư thua lỗ hết. Lúc đầu, người ta nghĩ rằng, chưa giao dịch mà nghĩ đến chuyện thua lỗ là xui xẻo. Nhưng vậy mà người ta nghĩ ra chiêu giao dịch chuyển giá. Tức người ta sẽ mở ra 2 tài khoản giao dịch có số vốn bằng nhau. Ví dụ họ sẽ mở 2 tài khoản, tài khoản A là 10.000 USD, được bonus là 5.000 USD; tài khoản B là 10.000, được bonus là 5.000 USD. Vậy tài khoản A bây giờ là 15.000 USD, tài khoản B bây giờ là 15.000 USD.

Kế đó, nhà đầu tư sẽ thực hiện giao dịch theo 2 chiều ngược nhau. Ví dụ, tài khoản A, thực hiện lệnh Sell, tài khoản B thực hiện lệnh Buy. Nhà đầu tư sẽ chờ cho 1 trong 2 tài khoản bị cháy hết thì sẽ dừng lại. Ví dụ thị trường tăng giá, tài khoản B sẽ thắng. Giả sử tài khoản A cháy còn 0 đồng, vậy tài khoản B đã thắng 15.000 USD, nhưng thực tế là có 10.000 USD là tiền vốn của nhà đầu tư, nhà đầu tư chỉ có lãi là 5.000 USD thôi.

Tổng cộng, nhà đầu tư bỏ ra số vốn là 20.000 USD, giờ đã thắng 5.000 USD. Vậy là lãi 25% cho giao dịch chuyển giá này.

Rủi ro cho giao dịch chuyển giá này là : Nếu sàn phát hiện, thì họ sẽ cho bạn nhận tiền lãi của tài khoản thắng; nhưng họ sẽ không hoàn trả tiền của tài khoản thua.

Chiêu thức : Nhà đầu tư nên chọn 2 sàn khác nhau để tránh bị từ chối trả lãi của tài khoản thắng.

Thực tại hiện nay,  nhiều sàn không dám cho bonus 50% nữa, họ chỉ cho bonus khoảng 20% mà thôi. Nếu nhà đầu tư thực hiện giao dịch chuyển giá thì có thể họ sẽ lãi được khoảng 10% cho mỗi lần giao dịch chuyển giá.

Khó khăn : Thường thì sàn chỉ cho bonus 1 lần, nên nếu muốn xem giao dịch chuyển giá là một chiêu thức kiếm tiền thì phải có nhiều nhà đầu tư kết hợp lại với nhau để mở tài khoản.

Sản phầm giao dịch trong chuyển giá thường dùng là Gold.

Ưu điểm : Giao dịch chuyển giá là không sợ thua lỗ.

Nhược điểm : Dễ bị sàn không trả lãi do giao dịch chuyển giá (lý do : lạm dụng bonus). Trường hợp này thường xảy ra nếu nhà đầu tư chuyển giá trong 1 sàn. Nếu nhà đầu tư thực hiện chuyển giá giữa 2 sàn khác nhau thì ít xảy ra trường hợp sàn không trả lãi khi nhà đầu tư chuyển giá thành công.

Các sàn đang bonus :

Read More

Posts not found

Sorry, no other posts related this article.

Khách Quan - Trung Thực - Uy Tín
https://topfxvn.com/