Tiêu chí đánh giá

Home » Tiêu chí đánh giá

Quy ước :  1 điểm = 1 sao.

Có giấy phép chuẩn : Mỗi giấy phép 1 điểm. Điểm giấy phép tối đa là 3 điểm.

Có cổng rút tiền qua ví điện tử (Skrill, Netteler) : 1 điểm.

Có cổng rút nạp tiền việt (Local Banking) : 1 điểm.

Tuổi của sàn : Tối đa 1 điểm

 • Trên 10 năm : 1 điểm.
 • Từ 5-10 năm : 0.5 điểm.
 • Từ 1 – 5 năm : 0.1 điểm.

Thời gian xử lý lệnh rút tiền : Tối đa 1 điểm

 • Trong vòng 15 phút : 1 điểm.
 • Trong vòng 2 giờ : 0.5 điểm.
 • Trong vòng 24 giờ : 0.1 điểm.

Thời gian cho phép nạp/rút tiền : Tối đa 1 điểm

 • Từ 10:00 – 22:00 : 1 điểm.
 • Từ 10:00 – 18:00 : 0.5 điểm.
 • Từ 10:00 – 14:00 : 0.1 điểm.

Thời gian giải đáp thắc mắc bằng Tiếng Việt : Tối đa 1 điểm

 • Trong vòng 2 phút : 1 điểm.
 • Trong vòng 5 phút : 0.5 điểm.
 • Trong vòng 30 phút : 0.1 điểm.

Ghi chú : Đánh giá sàn cập nhật hàng tuần.

Khách Quan - Trung Thực - Uy Tín
https://topfxvn.com/