Home » Vantage : Bonus 20% lần nạp đầu tiên, Bonus 10% cho mỗi lần nạp tiếp theo

Vantage : Bonus 20% lần nạp đầu tiên, Bonus 10% cho mỗi lần nạp tiếp theo

Chương Trình Bonus 20%,  10%
Cảnh báo rủi ro
Cảnh báo rủi ro

CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ cao khiến bạn thua lỗ nhanh chóng do đòn bẩy nên cân nhắc khi đầu tư

Chương Trình Bonus 20%,  10%

Đối với khách hàng mới: Khách hàng đã mở tài khoản nhưng chưa từng nạp tiền, hoặc khách hàng mở tài khoản từ ngày 1.1.2022

  • Tặng 20% cho khoản nạp đầu tiên, tối đa 500$ bonus (Nghĩa là khách nạp tối đa 2500$$, nhận 500$ bonus)
  • Tặng 10% cho các khoản nạp tiếp theo, hoặc các khoản nạp vượt quá 2500$ trong lần nạp đầu. Tối đa 4500$ tiền bonus.

Ví dụ 1:

  • Khách nộp lần đầu 2500$, nhận 500$ bonus, các lần nạp tiếp theo nhận 10% bonus, tối đa 4500$ bonus

Ví dụ 2:

  • Khách nộp lần đầu 5000$, số tiền bonus nhận = 2500$*20% + 2500$ *10% = 750$, các lần nạp tiếp theo nhận bonus 10%, cho đến khi tổng bonus = 5000$

Đối với khách hàng cũ:

  • Đối với các khách hàng đã tham gia chương trình “Trade More Return More” : nếu khách hàng muốn tham gia chương trình mới này, remove hết tất cả credit cũ và bắt đầu tham gia chương trình mới.
  • Đối với khách hàng đã lâu ko hoạt động và tài khoản đã bị archived, mở tài khoản bổ sung để tham gia chương trình

Khách Quan - Trung Thực - Uy Tín
https://topfxvn.com/