Vantage : Bonus 20% lần nạp đầu tiên, Bonus 10% cho mỗi lần nạp tiếp theo

Chương Trình Bonus 20%,  10% Đối với khách hàng mới: Khách hàng đã mở tài khoản nhưng chưa từng nạp tiền, hoặc khách hàng mở tài khoản từ ngày 1.1.2022 Tặng 20% cho khoản nạp đầu tiên, tối đa 500$ bonus (Nghĩa là khách nạp tối đa 2500$$, nhận 500$ bonus) Tặng 10% cho các … Continue reading Vantage : Bonus 20% lần nạp đầu tiên, Bonus 10% cho mỗi lần nạp tiếp theo