Home » FXTM : Tặng $50 cho người giới thiệu và người được giới thiệu

FXTM : Tặng $50 cho người giới thiệu và người được giới thiệu

$50 cho người giới thiệu và $50 cho người được giới thiệu
Cảnh báo rủi ro
Cảnh báo rủi ro

CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ cao khiến bạn thua lỗ nhanh chóng do đòn bẩy nên cân nhắc khi đầu tư

Chương trình Bonus khá thú vị từ FXTM

Tặng $50 cho người giới thiệu và người được giới thiệu.

Ví dụ sau khi mở tài khoản giao dịch, bạ sẽ nhận được đường link giới thiệu bạn bè từ trong tài khoản chính của mình. Bạn lấy Link này và giới thiệu cho bạn bè của bạn. Nếu bạn của bạn mở tài khoản thì bạn sẽ nhận được $50; đồng thời, bạn của bạn cũng nhận được $50. Có thể xem đây là một chương trình dạng Win-Win

Khách Quan - Trung Thực - Uy Tín
https://topfxvn.com/